Fakturiranje in eRačuni

Šifranti (stranke, identi, davki, enote mer...)

Šifranti so skupni vsem modulom aplikacije nVitamin, lahko pa so tudi enotni šifrantom, ki jih za podjetje uporablja računovodski servis. Zapise v posameznih šifrantih lahko enostavno dodajamo ali dopolnjujemo, lahko pa jih tudi izpišemo.

 

Vnos/popravek dobavnice-računa z izpisom

Z enim klikom se odpre maska za vnos novega ali popravek obstoječega računa. Vnos podatkov poteka zelo enostavno. Pri vnosu pozicij računa so cene lahko izražene z vključenim ddv-jem ali brez. Na osnovi vnešenih podatkov in posameznih oznak, se avtomatsko dodajajo izjave o oprostitvi, kot tudi evidenčno prikazan ddv po 76.a členu v primeru obrnjene davčne obveznosti. Izgled izpisa računov je oblikovno nastavljiv. Popravek obstoječega računa je možen dokler le-ta ni potrjen. Omogočeno je kopiranje računov in tako si prihranimo čas pri izdelavi periodičnih računov. Na samem pregledu računov lahko določen račun tudi storniramo in izdelamo dobropis.

Pregledi podatkov

V pregledu izdanih računov je omogočeno hitro iskanje po strankah, zneskih, številki računa itd. Pregled podatkov o opravljenem prometu je razviden zbirno po mesecih, v okviru posameznega računa pa hiter pregled po pozicijah. V seštevkih so zneski razdeljeni na znesek brez ddv, znesek ddv in znesek z ddv. Ravo tako je vsled vpisovanja zneskov plačil, prikazan tudi ostanek zneska za plačilo.

Označevanje plačil

Pregled izdanih računov vsebuje tudi podatke o plačilih, tako da imamo popoln pregled o plačanih računih po posameznih računih in zbirno po mesecih. S klikom na izbran račun, se odpre maska za vnos plačil, kjer so razvidna vsa že vnesena plačila za izbrani račun.

 

Prenos podatkov na knjigovodski servis

Potrjene račune izvozimo in po elektronski pošti pošljemo v računovodstvo za avtomatski uvoz po VOD standardu. Posamezen paket prenesenih računov lahko ponovno pošljemo.

Možnost izpisa računa ali pošiljanje v obliki eRačuna

Račune lahko izpisujemo posamično ali pa v paketu, tako da jih enostavno označimo in izpišemo vse izbrane račune. Izbrane račune lahko tudi izvozimo v eSlog z direktnim izvozom eRačuna v UJPnet ali pa pripravljeno xml datoteko shranimo za kasnejši uvoz.

Potrjevanje gotovinskih računov na FURS - davčna blagajna

Enostavno izdajanje davčno potrjenih gotovinskih računov. Za vse, ki ne izdajamo pretežno gotovinskih računov.