Knjiga prejete pošte

Vnos prejete pošte z oznakami Račun, Ponudba, Prejeti avansni račun

Vnašamo lahko vse prejete račune, ponudbe in prejete avansne račune. Vsi vnešeni dokumenti se direktno zapisujejo v Fakturno knjigo na računovodskem servisu. Vnašamo samo ključne podatke kot so: podatki o dobavitelju, datume, znesek, opis in referenco za izvedbo plačila. Vse te dokumente je možno tudi skenirati in jih kot priponko vključiti h posameznemu dokumentu.

 

Pregled prejetih računov

V pregledu prejetih računov nam že barva računa pove, ali je račun že plačan ali je že zapadel ali še neplačan in ni še zapadel. Podatke v tabeli lahko filtriramo po poljubnih podatkih, tako da so prikazani samo želeni podatki. V tem pregledu lahko izdelamo plačilne naloge z izvozom v XML za banko ali izpišemo neplačane račune po dobaviteljih.

Priprava plačilnih nalogov z izvozom v XML za banko

Za izbrane in še neplačane račune izdelamo plačilne naloge, kjer lahko izbiramo s katerega TRR bo izplačilo oziroma na kateri TRR bo nakazano, kadar je več TTR-jev. Tako pripravljene plačilne naloge enostavno, z enim klikom, izvozimo v XML, ga shranimo in uvozimo v bančni program.